Search form

Marc 14:10

Na Tö Vâ Na Juda Cè Ki Ârui Ièsu Yè Pâi Pa Vi Winô I Pâi Pa Nâânévâ

Mat 26.14-16; Luk 22.3-6

10Na bör̂i vi na Juda Iskariot, dèxâ rai pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, na ka kwéyëër̂i pâi pa némèè pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, mâ ârui Ièsu yè-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index