Search form

Marc 14:22

Pè Maaxé

Mat 26.26-30; Luk 22.14-20; 1Kor 11.23-25

22Na ki cér̂é vi ara, na pè var̂awa na Ièsu, mâ aʼvui, mâ kâvii, mâ na nââ yè-r̂é êr̂ê: «Pè vèr̂i, ökâré kar̂ö-nya.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index