Search form

Marc 14:32

Na Pwaér̂ö Na Ièsu Rö Gétésémané

Mat 26.36-46; Luk 22.39-46

32Cér̂é bör̂i pwa rö dèxâ kaa yi mwâ néé-é na Gétésémané. Na bör̂i êr̂ê yè pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu, êr̂ê: «Cuè wîr̂î ra na gëve kwéyë rua na göi pwaér̂ö röi.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index