Search form

Marc 14:53

Na Tömâ Na Ièsu Rö Kaa Vi Kâ Vèâi Ka Kau

Mat 26.57-68; Luk 22.54,55,63-71; Ioan 18.13,14,19-24

53Cér̂é bör̂i pèi Ièsu na mwâ i ka winô i pâi pa nâânévâ, cér̂é bör̂i vi ya vèâi-r̂é na pâr̂â pa némèè pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, mâ pâi béâr̂i, mâ pâi pa yu ga.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index