Search form

Marc 15:21

É Pè Cevè Ièsu Rö Sataurö

Mat 27.32-44; Luk 23.26-43; Ioan 19.17-27

21Cér̂é bör̂i tuwir̂i dèxâ kâmö ka mö ké mi xè döwö xi-e cè ki tö vi kââ sataurö i Ièsu, wè Simona na néé-é, wi xè Kurini, mâ pevaa i Alexandre mâ Rufus.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index