Search form

Marc 15:33

Pèii Mé I Ièsu

Mat 27.45-56; Luk 23.44-49; Ioan 19.28-30

33Tèi kanii na ma rhaaxâ pè mèèxa, na bör̂i pwa na orê rö bwêê jë wânii, cêmè rèi kanii na ma kavùè pè mèèxa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index