Search form

Marc 16:12

Na Vi Pèri-E Na Ièsu Yè Dui Dua Pâgür̂ü

Luk 24.13-35

12Tèi nédèè pâr̂â kââ-ré, na bör̂i tö vèa tëë rö-i dèxâ kétöné yè kaar̂u rai-r̂é na cur̂u tö né wêyê vi na döwö xé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index