Search form

Marc 16:14

Na Vi Pèri-E Na Ièsu Yè Pâi Pa Pâgür̂ü Pa Pârör̂ö Na Ma Rhaaxâ

Mat 20.16-28; Luk 24.36-49; Ioan 20.19-23; Apos 1.6-8

14Ëi, bör̂i tèi dèxâ, na tö vèa yè-r̂é pa pârör̂ö na ma rhaaxâ na cér̂é tö kaa vi ara, na bör̂i pè aʼ-r̂é wa ké da tâ néwèi xé-r̂é mâ ké mör̂ö i wêê nénââ xé-r̂é xè-i ké da cëi nô xé-r̂é pa wê tö rhûû-é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index