Search form

Marc 2:1

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Vi Yöi Na Ièsu

Mat 9.1-8; Luk 5.17-28

1Aè tèi dèxâ nédaa, na bör̂i vi ru tëë na Kapérénaum na Ièsu, cér̂é bör̂i pwêr̂ê na pâr̂â kâmö êr̂ê na tö dèxâ wêê mwâ,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index