Search form

Marc 2:18

Ièsu Mâ Ké Tö Mêr̂ê

Mat 9.14-17; Luk 5.33-39

18Aè cér̂é wê tö mêr̂ê vè pôr̂ô na pâr̂â kâmö i Ioané mâ pâr̂â farésaiö. Cér̂é bör̂i vi pwa yèr̂i Ièsu mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ki-yé ré cér̂é tö mêr̂ê vè pôr̂ô na pâr̂â kâmö i Ioané mâ cér̂é paxa pwêr̂êwaa pâr̂â farésaiö, aè cér̂é da tö mêr̂ê na pâi pa pâgür̂ü xi-i?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index