Search form

Marc 2:26

26Na bör̂i vi ru rö mwâ i Bâô, tèi nédaa i Abiatar, wi ka vi târ̂î pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, na bör̂i wê kâi var̂awa xè-i kwââvâr̂â né pè tö vèa ar̂ii, var̂awa ka pâr̂i rö na ké yè kâi i pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, na bör̂i nââ bar̂ee na ce yè-r̂é pâ béé vâr̂â xi-e?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index