Search form

Marc 2:4

4Na bör̂i tâ cérè na ké yè pè xi-e mi yè-è, xè-i ké dö cee vi pavia-r̂é i pâr̂â kâmö; cér̂é bör̂i ngëyûi rö gwâ mwâ, mâ lèèi ria kâmö ka vi yöi xar̂a bwêêvè xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index