Search form

Marc 3:1

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Pèii Na Ièsu Rèi Nédaa Ar̂ii

Mat 12.9-14; Luk 6.6-11

1Tèi dèxâ nédaa ar̂ii, wè, na wê vi ru rö mwâ waa ar̂ii na Ièsu, na bör̂i tö-i na dèxâ kâmö ka mé na néxar̂a â-ê xè rua.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index