Search form

Marc 3:22

Na Aʼcëi Wa Ké Aʼvè Yaané-É Na Ièsu

Mat 12.22-32; Luk 11.14-23; 12.10

22Aè cér̂é êr̂ê na pâi pa yu ga ré wê vi ria mi na Iérusalèm, êr̂ê: «Na tö xi-e na Bélésébul!» «Na bör̂i dè yayâwâ pâr̂â u xè-i ör̂ökau pâr̂â u na ce.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index