Search form

Marc 3:8

8Aè pâr̂â kâmö paxa pôr̂ô mi xè Juda mâ Iérusalèm, mâ Iduméa mâ é mèè né Ioridanô, mâ tö pwânûr̂i Tyro mâ Sidona, cér̂é wê pwêr̂ê rhenô né ké waa xi-e, cér̂é bör̂i vi ua-è bar̂ee.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index