Search form

Marc 4:1

Yeyèè Né Kâmö Ka Yer̂e Pwêê

Mat 13.1-9; Luk 8.4-8

1Na wê vi aʼpâgür̂ü tëë mwâr̂â rö pwar̂awiè na Ièsu. Cér̂é bör̂i vi ya vèâi-r̂é rö pwar̂a-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, na bör̂i oè kwâ na ce mâ cuè rö-i ör̂ö rö nérhëë, aè cér̂é tö ka mèr̂i na pâr̂â kâmö rö kâr̂âwâ nérhëë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index