Search form

Marc 4:10

Ki-Yé Ré Na Bâ Tëvë Rö-I Pâr̂â Yeyèè Na Ièsu

Mat 13.10-17; Luk 8.9-10

10Na wê tö rhar̂i tëë na Ièsu, cér̂é bör̂i vi ërëwaa-è wa pâr̂â yeyèè na pâr̂â kâmö paxa tö cér̂é-é, mâ pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index