Search form

Marc 4:12

12

“Na ké-r̂é rhûû, cér̂é bör̂i rhûû rö, aè cér̂é da rhîâgür̂ü

Mâ ké-r̂é pwêr̂ê, cér̂é pwêr̂ê rö, aè cér̂é da pwêr̂ê tâwai,

Wé-r̂é vipââr̂i yè Bâô nè yè bör̂i cöö nô ka yaané xé-r̂é!”»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index