Search form

Marc 5:1

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Oè Na Pâr̂â U Ka Yaané Na Ièsu

Mat 8.28-34; Luk 8.26-39

1Cér̂é bör̂i cir̂i rö dèxâ ékar̂aè nérhëë rö névâ i pâi xè Gérasa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index