Search form

Marc 6:1

Cér̂é Da Tâ Néwèi Ièsu Na Pâi Xè Nazarèt

Mat 13.53-58; Luk 4.16-30

1Na bör̂i vi xè ré é na Ièsu, mâ pwa rö névâ xi-e, aè cér̂é vi ua-è na pâi pa pâgür̂ü xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index