Search form

Marc 6:2

2Na wê pwa na nédaa ar̂ii, na bör̂i vi pur̂â rö mwâ waa ar̂ii na ce. Bör̂i rhau cér̂é paxa pwêr̂ê-ê, cér̂é rhau buèi mâ êr̂ê, êr̂ê: «Kè-wè na pâr̂â kââ rö pwar̂a wi-a? Ö jië na gaamëë ré é nââ yè-è mâ pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö ré tö vèa rö-i néxar̂a â-ê?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index