Search form

Marc 6:53

Na Pè Mör̂u Pâr̂â Pa Pèii Na Ièsu Rö Génésarèt

Mat 14.34-36

53Cér̂é wê tawarher̂e nérhëë mâ vi na némèr̂i, cér̂é bör̂i pwa vër̂ëë yè névâ rö Génésarèt mâ cir̂i rö-i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index