Search form

Marc 6:56

56Aè rö pâr̂â kaa töö ré na wê vi ru rö-i na ce, ra wi wêê mwâ, mâ névâ, mâ nékaxö, cér̂é bâ nââ pâr̂â paxa pèii rö bwêê wêyê, mâ pëër̂ii yè Ièsu êr̂ê, ké-r̂é paxè rö kâr̂âwâ mêr̂ê-ê na paxa pèii. Cér̂é bör̂i wê rhau mör̂u na cér̂é ré wê paxè-è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index