Search form

Marc 6:6

6Aè na wê cêrhö na ce xè-i ké da tâ néwèi xé-r̂é.

Nêr̂ê Pâi Pa Pâgür̂ü Pa Pârör̂ö Na Ma Kaar̂u

Mat 10.5-15; Luk 9.1-6

Na wê vi pwânûr̂i rö pâr̂â névâ mâ vi aʼpâgür̂ü rö-i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index