Search form

Marc 7:24

Tâ Néwèi Dèxâ Bwè Ka Döwöö Yè Ièsu

Mat 15.21-28

24Na bör̂i tömâ rua na Ièsu, mâ vi xè-i na ékar̂aè né Tyro mâ Sidona. Na bör̂i vi ru rö dèxâ mwâ, mâ na da bar̂i cè ki tâwai na dèxâ kâmö; aè na da tâwai tö vèii rö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index