Search form

Marc 7:31

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Nimâ Na Ièsu

31Na wê kâyâi ékar̂aè rö Tyro na Ièsu, na bör̂i pwa rö Sidona, mâ vi ria xè-i na nérhëë rö Galilé, mâ tawarher̂e névâ rö Dékapoli.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index