Search form

Marc 7:4

4ké-r̂é mi xè néjana, cér̂é bör̂i da ara na ké-r̂é da piyöö. Na pôr̂ô bar̂ee na pâr̂â kââ ré cér̂é cëi mi xè-i pâi kau, na ûr̂û ké gââ xé-r̂é mwâ wâyö, mâ mwâ rhëë jë, mâ vaö mâ kaa kur̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index