Search form

Marc 8:22

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Bwi Xè Bétsaïda Na Ièsu

22Cér̂é bör̂i cir̂i rö Bétsaïda. É bör̂i rhiè mi yè dèxâ kâmö ka bwi, mâ pëër̂ii yè-è cè ki dö paxè-è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index