Search form

Marc 8:27

Na Êr̂ê Na Pètèru Ièsu Wè Mésia

Mat 16.13-20; Luk 9.18-21

27Na wê vi na Ièsu cér̂é pâi pa pâgür̂ü xi-e na pâr̂â wêê mwâ rö névâ rö Kaisara Filipo, na bör̂i ërëwaa-r̂é tâ vâr̂â vi rö wêyê na Ièsu êr̂ê: «Pâr̂â kâmö, wè, cér̂é êr̂ê, gö wîr̂î?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index