Search form

Marc 9:2

Na Pi Vi Dèxâ Na Kétöné Ièsu

Mat 17.1-13; Luk 9.28-36

2Tèi nédèè kanii na ma rhaaxâ nédaa, na bör̂i paur̂u Pètèru, mâ Iakobo mâ Ioané na Ièsu, mâ pè xé-r̂é koa na dèxâ gwêêwè ka mwââ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index