Search form

Marc 9:30

Na Êr̂ê Tëë Pèii Mé Mâ Mör̂u Tëë Xi-E Na Ièsu

Mat 17.22,23; Luk 9.43b-45

30Cér̂é vi xè ré-é, mâ tawarher̂e névâ rö Galilé. Aè na da bar̂i na Ièsu cè ki tâwai na dèxâ kâmö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index