Search form

Marc 9:33

Wîr̂î Ré Vi Kwéjî?

Mat 18.1-5; Luk 9.46-48

33Cér̂é bör̂i pwa rö Kapérénaum. Aè na wê tö léwé mwâ na Ièsu, na bör̂i ërëwaa-r̂é, êr̂ê: «Jië na nô ré gëve vi tëvë wa mi rö wêyê?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index