Search form

Marc 9:9

9Aè cér̂é rhèrhöö ria mi xè gwêêwè, na bör̂i yakoa yè-r̂é na Ièsu cè ké-r̂é da êr̂ê vèa yè dèxâ kâmö ö kââ-ré cér̂é wê tö rhûû, cêmè rö-i ké yè tömâ rua tëë i O i kâmö rai paxa pèii mé.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index