Search form

Matthieu 10:1

Pâr̂â Aposetolo Pa Pârör̂ö Na Ma Kaar̂u

Mar 3.13-19; Luk 6.12-16

1Na bör̂i aʼyè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu pa pârör̂ö na ma kaar̂u, na bör̂i nââ yè-r̂é ka winô rö bwêêwé ko yaané cè ki yayâwâ-r̂é, mâ pè mör̂u pâr̂â pèii wânii mâ pâr̂â pa yör̂a wânii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index