Search form

Matthieu 10:25

25Nè yè virù na kâmö ka pâgür̂ü mâ kâmö ka vi aʼpâgür̂ü yè-è, aè nè yè virù na kâmö yar̂i mâ ör̂ökau xi-e, na bör̂i e-ré. É yè aʼyè kaavûû wêê mwâ, êr̂ê, Bélésébul, ö jië, é yè da dè aʼyè ûr̂û-ré bar̂ee pâr̂â kâmö né wêê mwâ xi-e!»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index