Search form

Matthieu 11:5

5Cér̂é wê rhî na pâr̂â paxa bwi, cér̂é wê vâr̂â na pâr̂â paxa vi yöi, na bör̂i câ vè lë na pâr̂â pâr̂ê, mâ pwêr̂ê nô na pâr̂â paxa nimâ, cér̂é wê mör̂u tëë na pâr̂â paxa mé, cér̂é bör̂i vi vaa i vi rherhî yè pâr̂â kâmö pa dö vi töö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index