Search form

Matthieu 12:18

18«Ökââ kâmö yar̂i xi-nya, wè gö pâbir̂i-e, na êr̂ê na Bâô,

Wè, dö wêê nénââ xi-nya ré é, mâ na pè vi or̂o-nya;

Gö nââ ko-nya rö bwêêwé-é,

Nè yè mâ vi na ce na ka êr̂ê vèa târi yè pâr̂â névâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index