Search form

Matthieu 12:25

25Na rhî tâwai wêê nénââ xé-r̂é na Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Ö mwâcir̂i é vi ya-è, wè nè wê yèri mör̂u-é, aè dèxâ névâ töwè dèxâ wêê mwâ ka rhaaxâ ka dè vi ya-è, wè nè da tömâ vè mör̂ö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index