Search form

Matthieu 12:4

4rö ké vi ru xi-e rö mwâ i Bâô, mâ kâi pâr̂â var̂awa né êê vië, ka ar̂ii yè-è na ki mâ kâi mâ pa béé vâr̂â xi-e, na kâi rhar̂i rö na paxa nâânévâ?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index