Search form

Matthieu 12:46

Pâni Ièsu Mâ Pâr̂â Pâvâdii-E.

Mar 3.31-35; Luk 8.19-21

46Na mö ké êr̂ê ûr̂û-ré na Ièsu yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, tö rhûû, na tömâ rö bwêê wêyê na pâni-e mâ pâr̂â pâvâdii-e ru, cér̂é bar̂i vi tëvë cér̂é-é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index