Search form

Matthieu 13:10

Ki-Yé Ré Na Tëvë Rö-I Pâr̂â Yeyèè Na Ièsu

Mar 4.10-12; Luk 8.9,10

10Cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na pâr̂â kâmö xi-e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gè êr̂ê yè-r̂é pâr̂â yeyèè-ré cè-yé?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index