Search form

Matthieu 13:15

15Wè na wâréuu na pwéé pâr̂â kâmö-a

Mâ wâré na pâr̂â böödê-r̂é ka pwêr̂ê,

Mâ cér̂é rhèwir̂i pâr̂â pièmè-r̂é,

Wi rhûû na pièmè-r̂é,

Mâ pwêr̂ê na pâr̂â böödê-r̂é,

Mâ tâ néxâi na pâr̂â pwéé-r̂é,

Mâ vipââr̂i, wè-nya pè mör̂u-r̂é, na êr̂ê na Bâô”.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index