Search form

Matthieu 13:30

30Kâyâi-r̂é wîr̂î ké-r̂é rhau tuö cêmè rèi ö nédaa né vi yiur̂u, aè tèi ö nédaa né vi yiur̂u, gö yè mâ dè vi êr̂ê yè pâr̂â kâmö pa vi yiur̂u, êr̂ê, ka vèâi baayê pâr̂â deewi ka yaané mâ nââ vè rhaaxâ, mâ pöi mâ kèr̂i rö kêmör̂u, aè ka vèâi vè rhaaxâ bélé mâ nââ rö mwâ pwêê kaaxür̂ü xi-nya.”»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index