Search form

Matthieu 13:53

Cér̂é Da Tâ Néwèi Ièsu Na Pâi Xè Nazarèt

Mar 6.1-6; Luk 4.16-30

53Na wê êr̂ê röi pâr̂â yeyèè-ré na Ièsu, na bör̂i vi xè-i na ce.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index