Search form

Matthieu 14:13

Na Pè Ara Kanii Mille Kâmö Na Ièsu

Mar 6.30-44; Luk 9.10-17; Ioan 6.1-14

13Na bör̂i wê pwêr̂ê na Ièsu, na bör̂i oè kwâ xè ré é na ce, na dèxâ bwêê dè ka yèri kâmö rö-i; cér̂é bör̂i pwêr̂ê na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, cér̂é bör̂i ua-è mi xè pâr̂â névâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index