Search form

Matthieu 14:19

19Na bör̂i vi câwâ yè pâr̂â kâmö cè ké-r̂é cuè rö bwè jâwia, na bör̂i pè kanii var̂awa ré é mâ kaar̂u êêwâ, mâ komwââda rua na nékö, mâ ëi, mâ kâvii, mâ nââ pâr̂â var̂awa yè pâi pa pâgür̂ü xi-e, cér̂é bör̂i xa nââ na cér̂é yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index