Search form

Matthieu 14:34

Na Pè Mör̂u Pâr̂â Pèii Rö Génésarèt Na Ièsu

Mar 6.53-56

34Cér̂é bör̂i pè mö kwâ, cér̂é bör̂i cir̂i rö névâ rö Génésarèt.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index