Search form

Matthieu 16:1

Cér̂é Pëër̂ii Na Pâr̂â Farésaiö Mâ Pâr̂â Sadukaiö Dèxâ Pètâbâ Ka Ar̂inadö

Mar 8.11-13; Luk 12.54-56

1Cér̂é bör̂i pwa na pâr̂â farésaiö mâ pâr̂â sadukaiö na ka waa yeyèè yè-è wa, cér̂é pëër̂ii yè-è cè ki mâ êr̂ê vèa dèxâ pètâbâ mi xè nékö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index