Search form

Matthieu 16:14

14Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Cér̂é êr̂ê na bör̂i, êr̂ê, Ioané Batiyi, aè cér̂é êr̂ê na bör̂i, êr̂ê, Élia, aè cér̂é êr̂ê na bör̂i, êr̂ê, Iérémia, wi dèxâ pérövéta.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index