Search form

Matthieu 16:21

Na Êr̂ê Baayê Na Ièsu Pèii Mé Mâ Mör̂u Tëë Xi-E

Mar 8.31--9.1; Luk 9.22-27

21Na bör̂i rhavûû na Ièsu ké êr̂ê vèa yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Nè yè vi na Iérusalèm na ce, mâ nè yè bwêêpë vè kau xè-i pâr̂â kââ ka pôr̂ô yéyé mi xè-i pâr̂â pâi béâr̂i, mâ pâr̂â pâi pa winô i pâr̂â pâi pa nâânévâ, mâ pâi pa yu ga, wè, é yè yö vè mii-e, aè nè yè mâ mör̂u tëë rèi pèkarir̂i nédaa.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index